Sonda CPT

Do wykonania badań podłoża gruntowego wykorzystywana jest sonda statyczna (sonda CPT), dzięki której należą one do najbardziej wiarygodnych badań geotechnicznych przeprowadzanych „in situ”. Badanie opiera się na wciskaniu w grunt standardowego stożka (powierzchnia 10 cm² lub 15 cm²). Prędkość jego pogrążania jest stała i wynosi 2cm/s. Dzięki temu możliwe jest precyzyjnie wykonanie pomiarów i uniknięcie zakłócenia parametrów wytrzymałościowych gruntu w sondowanich nawet do głębokości 50 m.

Analiza wyników sondowań pozwala także na określenie typu gruntu w podłożu, a w przypadku sondowań CPTU również poziomu zwierciadła wody gruntowej. To, czy charakter poziomu wodonośnego jest naporowy, swobodny i czy pojawia się sączenie, można określić w korelacji  z otworem wiertniczym. Aby precyzyjnie i jednoznacznie określić rodzaj gruntu oraz warunki wodne w podłożu i wykonać tzw. korelację lokalną, należy punktowo potwierdzić założenie interpretacyjne otworem badawczym (czyli wykonać wiercenie badawcze).