Badania geologiczne Grodzisk Wielkopolski

Pękające ściany, osiadające podłogi, pękające fundamenty czy osuwanie się ziemi zaraz przy budynku – to tylko niektóre zagrożenia, jakie mogą pojawić się już kilka lat po postawieniu obiektu na niesprawdzonej parceli w Grodzisku Wielkopolskim. Wszystkich tych kosztownych i zagrażających bezpieczeństwu komplikacji możesz uniknąć, zlecając firmie TP Geotechnika profesjonalne badania geologiczne. Nawiąż z nami współpracę i podejmuj trafne decyzje dotyczące kluczowych aspektów inwestycji w nieruchomości!

Co to jest badanie geotechniczne i jak się je przeprowadza?

Zastanawiasz się, co to jest badanie geotechniczne i jakie korzyści przynosi jego zlecenie specjalistycznej firmie? Otóż usługi geologiczne polegają na wykonywaniu specjalistycznych analiz gruntu. Realizuje się je z wykorzystaniem obserwacji, technologii odwiertów w wyznaczonych punktach, sondując teren czy pobierając próbki, które w późniejszym czasie poddajemy testom laboratoryjnym. O szczegółowym zakresie działań decyduje geolog w porozumieniu z klientem, który może zlecić realizację dodatkowych czynności.

Kolejnym krokiem jest opracowanie dokumentacji zawierającej szczegółowy opis warstw gruntu na danym obszarze i sporządzenie wniosków wynikających z przeprowadzonych czynności w ramach świadczonych usług geotechnicznych. Na podstawie tych informacji projektanci i architekci mogą w sposób maksymalnie dopasowany dobrać rodzaje konstrukcji, metody zabezpieczające fundamenty czy profesjonalnie rozplanować układy zbrojeniowe. Dzięki uzyskanym z pomocą badania geologicznego danym możliwe staje się także ocenienie stabilności poszczególnych warstw czy zabezpieczenie fundamentów konstrukcji przed niszczycielskim wpływem wód gruntowych.

Kiedy są wymagane badania geotechniczne? W jakich sytuacjach warto je przeprowadzić?

Zgodnie ze znowelizowanym w 2020 roku prawem budowlanym projekt architektoniczny budynku powinien obejmować także ekspertyzę geotechniczną dającą wgląd w informacje odnoszące się bezpośrednio do specyfiki gruntu. Z uwagi na te zapisy, ale i kierując się po prostu zdrowym rozsądkiem, zlecenie badania geologicznego przed zakupem nieruchomości lub rozpoczęciem budowy obiektu na posiadanej działce można określić działaniem wręcz naturalnym. Dlatego jeśli masz na względzie bezpieczeństwo stawianych w Grodzisku Wielkopolskim konstrukcji, dbasz o swoje finanse i myślisz przyszłościowo, zdecyduj się na współpracę z doświadczonymi geologami i inżynierami z TP Geotechnika.

Nasze usługi geotechniczne – Grodzisk Wielkopolski

Dzięki skorzystaniu z usług geotechnicznych poznasz specyfikę interesującego Cię gruntu i będziesz w stanie podejmować najkorzystniejsze decyzje wpływające na ostateczne koszty czy warunki użytkowania. Zminimalizujesz też ryzyko wystąpienia poważnych komplikacji. Jednak aby mieć pewność, że przeprowadzone badania geologiczne są w pełni jakościowe i rzetelne, wybierz zaufaną firmę działającą na podstawie wysokich standardów. Ten warunek spełnia nasze przedsiębiorstwo, które pozostaje do dyspozycji klientów z miasta nad Letnicą i okolic.

Zespół TP Geotechnika tworzą ludzie wyszkoleni, doświadczeni i mający rozwinięte umiejętności praktyczne. Działamy na najnowocześniejszym sprzęcie, który gwarantuje precyzję pomiarów i przesądza o ich kompleksowym charakterze. Za sprawą szerokiego zaplecza i doświadczenia realizujemy na terenie Grodziska Wielkopolskiego i okolic profesjonalne badania geologiczne, które obejmują pozyskanie i analizę próbek gruntu oraz ocenę stosunków wodnych występujących w gruncie. Z naszych usług geotechnicznych warto skorzystać także w przypadku chęci zweryfikowania stanu istniejących na danym obszarze obiektów. Zachęcamy do kontaktu i gwarantujemy indywidualne podejście oraz atrakcyjne warunki współpracy!