Dlaczego my?

Dlaczego my?

Posiadamy doświadczenie projektowe z zakresu budowy dróg i mostów. Dobrze znamy rzemiosło drogowe w Polsce i wiemy, jak wygląda praca projektanta. Prowadziliśmy roboty geotechniczne na wszystkich etapach realizacji projektów, dlatego potrafimy dokładnie dopasować rodzaj i zakres robót w terenie, unikając zbędnych nakładów finansowych. Znajomość rozwiązań konstrukcyjnych sprawia, iż rzetelnie i kompleksowo współpracujemy z inżynierami różnych branż.

Dlaczego my?

Posiadamy uprawnienia projektowe (budowlane i geologiczne), jak również pozwalające na kierowanie i dozorowanie prac geologicznych w terenie. Stale rozszerzamy swoją wiedzę techniczną uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu Geotechniki. W przypadku stwierdzenia problemów geotechnicznych w terenie (np. grunty słabonośne, wysoki poziom wód gruntowych), potrafimy podać odpowiednie rozwiązanie inżynierskie w postaci projektu technologicznego.

Dlaczego my?

Ściśle współpracujemy z Zakładem Geotechniki i Geologii Inżynierskiej Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej. Działamy na terenie całego kraju. Nasze usługi świadczymy dla dużych firm, jak i dla prywatnych inwestorów. Dysponujemy sprzętem umożliwiającym sondowania/wiercenia w najtrudniejszych warunkach. Posiadamy wiertnicę typu H30SM na samochodzie MERCEDES ATEGO, pozwalającą na wiercenia do 30 m p.p.t. Wykonujemy sondowania zarówno statyczne jak i dynamiczne (DPL, DPM, DPH, DPSH). Posiadamy sondę statyczną typu „GOUDA 200 kN” do badań CPT i CPTU.