Badania geotechniczne gruntu

Niezależnie od specyfiki przedsięwzięcia budowlanego jego realizacja powinna być poprzedzona analizą podłoża. Wynika to zarówno z wymagań prawnych – obowiązujące przepisy nakazują wykonanie badań geologicznych i geotechnicznych gruntu – jak i bezpieczeństwa inwestycji oraz trwałości jej efektów. Warto zatem powierzyć realizację tej usługi geologicznej doświadczonym i wykwalifikowanym fachowcom, a właśnie tacy tworzą nasz zespół. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z ofertą i specyfiką prowadzonej przez nas działalności.

Co to są badania geotechniczne i geologiczne gruntu?

Tego rodzaju czynności są przeprowadzane przez inżynierów, którzy w ich trakcie zajmują się dokładnym badaniem gruntu pod kątem jego różnych właściwości. Podstawową metodą pracy są odwierty geologiczne – dzięki nim możliwe staje się wniknięcie w podłoże na tyle głęboko, aby sprawdzić jego przydatność dla planowanej inwestycji. Analizy tego typu zwykle poprzedzają właściwe prace budowlane i pozwalają odpowiedzieć na pytanie, czy ich realizacja w danym miejscu jest bezpieczna i może zapewnić trwałe rezultaty. Zdarza się, że wyniki usługi geologicznej świadczonej przez fachowców decydują nawet o zaniechaniu zamierzeń inwestora.

Ocena bądź opinia sporządzona przez specjalistów wykonujących badania geotechniczne zawiera informacje m.in. o tym:

  • jaki typ podłoża występuje w określonym miejscu,
  • jak głęboko znajdują się poszczególne warstwy gruntu,
  • na jakim poziomie zlokalizowane są wody gruntowe i ile wynoszą wahania ich poziomu.

Dysponując takimi danymi, specjaliści z naszej firmy są w stanie stwierdzić, czy na planowym terenie w ogóle możliwe jest zrealizowanie danej inwestycji, a jeśli tak, jaki typ fundamentów powinien zostać wykorzystany, aby zagwarantować powstającej konstrukcji stabilizację i bezpieczne warunki.

Podobnie jak obserwacje geologiczne, tak i badania geotechniczne gruntu wymagają dużej precyzji i rzetelności. Aby uzyskać wiarygodne wyniki, odwierty wykonujemy w kilku miejscach i na różnych głębokościach. Dysponujemy wysokiej jakości sprzętem i korzystamy ze sprawdzonych metod i technik, dzięki czemu możemy bardzo dokładnie określić właściwości podłoża. W ramach świadczonych usług podejmuje się analizy różnego rodzaju powierzchni, również niespoistych i piasków.

Usługi geologiczne

Badanie geotechniczne gruntu – kiedy je wykonać?

Mając na uwadze, że oferowane przez naszą firmę badanie geologiczne gruntu umożliwia zdefiniowanie przydatności danego obszaru pod kątem realizacji inwestycji, zdecydowanie warto zlecić taką usługę jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych. Wiele osób uważa, że bez jej wykonania nawet samo kupno działki jest zbyt ryzykowne, w związku z czym można się spotkać z zaleceniami, aby wstrzymać się z nabyciem nieruchomości do czasu uzyskania wyników. Tym samym da się uniknąć niepożądanej sytuacji, w której okazuje się, że planowane przedsięwzięcie jest wykluczone z uwagi na nieodpowiednie właściwości podłoża, podczas gdy duże środki zostały już wydane na zakup terenu. Podobnie można postąpić w przypadku analizy geologicznej.

Ile trwa badanie geologiczne gruntu?

W jakim terenie zlecić badania geotechniczne gruntu? Niekiedy można się spotkać z opiniami, zgodnie z którymi przeprowadza się je wyłącznie w miesiącach letnich, pod koniec wiosny bądź na początku jesieni. W rzeczywistości jednak badania geotechniczne gruntu da się z powodzeniem zrealizować również w chłodniejszych okresach – można ją zlecić nawet zimą. Dysponujemy zaawansowanym sprzętem i profesjonalnie opracowanymi procedurami, które pozwalają na uzyskanie rzetelnych i wiarygodnych wyników niezależnie od warunków zewnętrznych.

Jak już wspomnieliśmy, podstawowym elementem przeprowadzanych czynności są odwierty, dlatego łatwo dojść do wniosku, że czas trwania usługi zależy przede wszystkim od ich liczby, a co za tym idzie – wielkości terenu i różnorodności gruntu. Zwykle badanie geologiczne zajmuje jednak maksymalnie kilka godzin, a jeśli dotyczy domu jednorodzinnego na niewielkiej działce, może się zamknąć w 60–120 minutach. To jeden z aspektów, który odróżnia je od znacznie dłuższych analiz geotechnicznych.

Należy mieć też świadomość, że niekiedy istnieje konieczność powtórzenia działań, np. po to, żeby dało się zdefiniować zmienność podłoża w czasie i w zależności m.in. od temperatury otoczenia czy poziomu opadów. Kolejna kwestia to oczekiwanie na rezultaty – o ile usługi geologiczne przebiegają dość szybko, o tyle na wyniki trzeba poczekać, zresztą podobnie jak przy badaniach geotechnicznych gruntu. Jak długo? Przeważnie maksymalnie kilkanaście dni.

Przykładowy teren do wykonania badań geologicznych gruntu

Badania geologiczne gruntu i ich ceny

Tak jak czas wykonania usługi, również jej koszt bywa różny i zależy od kilku czynników, w tym liczby, a także głębokości odwiertów. W kontekście kosztów znaczenie mają także warunki terenowe – jeżeli na danym obszarze występują np. podtopienia, prace stają się bardziej skomplikowane i wymagają większych nakładów. Standardowo przyjmuje się jednak, że cena badania geologicznego gruntu dla nieruchomości pod budowę domu jednorodzinnego waha się w granicach ok. 1000–1500 zł. To znaczna różnica w porównaniu z wyraźnie droższą analizą geotechniczną.

Decydując się na ofertę naszej firmy, można liczyć na konkurencyjne stawki i wysoką jakość, czyli rzetelność i wiarygodność wyników oraz profesjonalną i przyjazną obsługę. Zapraszamy do współpracy!