Gęstość objętościowa maksymalna i minimalna gruntu niespoistego – metoda wagowo-objętościowa

Gęstość objętościowa gruntu ( ρ ) jest to stosunek całkowitej masy próbki gruntu ( m ) do całkowitej objętości (V).

Wzór na gęstość objętościową gruntu:

ρ = m / V, [g/cm3]

gdzie:

ρ – gęstość objętościowa gruntu, [g/cm3],

m – masa próbki gruntu [g],

V – całkowita objętość próbki [cm3], zmierzona w pierścieniu lub cylindrze.

1. Gęstość objętościowa minimalna (ρdmin), to gęstość objętościowa szkieletu gruntowego w warunkach najluźniejszego ułożenia ziaren.

Gęstość objętościową minimalną liczymy z zastosowaniem wzoru:

gdzie:

ρdmin – gęstość objętościowa minimalna,

mst – masa naczynia z gruntem [g],

mt – masa pustego naczynia [g],

V – objętość naczynia [cm3].

2. Gęstość objętościowa maksymalna (ρdmax), to gęstość objętościowa szkieletu gruntowego w warunkach najgęściejszego ułożenia ziaren.

Gęstość objętościową maksymalną liczymy z zastosowaniem wzoru:

gdzie:

ρdmax – gęstość objętościowa maksymalna,

mst – masa naczynia z gruntem [g],

mt – masa pustego naczynia [g],

V – objętość naczynia [cm3],

ΔV – zmniejszenie objętości próbki w cylindrze przy wibrowaniu [cm3].