Parametry stanu i konsystencji

Stany gruntów spoistych

W celu ustalenia stanu gruntu spoistego należy określić:

a. wilgotność naturalną,

b. wartości granic plastyczności i płynności

a następnie wyliczyć :

a. stopień plastyczności,

b. wskaźnik plastyczności.

Ad 1:

Stopień plastyczności (IL) (ang: liquidity index) obliczamy wg wzoru:

gdzie,

IL – stopień plastyczności [-]

wn – wilgotność naturalna [%],

wP – granica plastyczności [%],

wL – granica płynności [%]

stopień plastyczności IL

IL << 0,0

IL <= 0,0

0,0 < IL <= 0,25

0,25 < IL <= 0,5

0,5 < IL <= 1,0

IL > 1,0

stan gruntu

zwarty

półzwarty

twardo -plastyczny

plastyczny

miękko- plastyczny

płynny

symbol

zw

pzw

tpl

pl

mpl

Ad 2:

Wskaźnik plastyczności (IP) (ang: plasticity index) obliczamy wg wzoru:

IP = wL – wP

gdzie,

IP – wskaźnik plastyczności [%],

wL – granica płynności [%],

wP – granica plastyczności [%]

Wskaźnik plastyczności informuje o plastycznych właściwościach gruntu, tj. podaje ile wody (różnica wilgotności miedzy granicą płynności a granicą plastyczności) jest w stanie wchłonąć grunt przechodząc ze stanu półzwartego do stanu płynnego.

Wskaźnik plastyczności informuje o wrażliwości gruntu na wodę, tj. im większy jest wskaźnik plastyczności tym grunt jest w stanie wchłonąć więcej wody zachowując stan plastyczny.

Niska wartość wskaźnika plastyczności wskazuje na podatność gruntu do upłynniania się nawet przy niewielkiej ilości wody (wzrostu wilgotności).

 wskaźnik plastyczności Ip 1<Ip<=10% 10<Ip<=20% 20<Ip<=30% 30<Ip%

 zawartość frakcji ilastej
(średnica ziarna mniejsza od 0,002 mm)

 2 – 10% 11-20% 21-30% 31-100%
 rodzaj spoistości

mało spoisty

 średnio spoisty zwięzło spoisty bardzo spoisty
 symbol ms ss zs bs

Przy wartości Ip<= 1% grunt jest niespoisty (symbol: ns)

Zależność między stopniem plastyczności (IL) a wskaźnikiem plastyczności (IP):

Konsystencja gruntów spoistych

Wskaźnik konsystencji (IC) (ang: consistency index) liczymy wg wzoru:

IC – wskaźnik konsystencji [-],

wn – wilgotność naturalna [%],

wP – granica plastyczności [%],

wL – granica płynności [%],

IP – wskaźnik plastyczności [%],

IL – stopień plastyczności [-]