Wilgotność naturalna wagowa

Wilgotność naturalna wagowa gruntu to stosunek masy wody występującej w badanej próbce gruntu do wysuszonej w temperaturze 105-110 oC masy gruntu.

Wilgotność wagowa wyrażana jest w procentach.

Wzór na wilgotność naturalną wagową:

gdzie:

w – wilgotność naturalna wagowa, [%],

mw – masa wody, [g],

ms – masa gruntu suchego, [g].