Wskaźnik piaskowy

Wskaźnik piaskowy (WP) jest stosunkiem objętości piasku do objętości całego badanego materiału po nasyceniu go odpowiednim roztworem.

Wskaźnik piaskowy wylicza się według wzoru:

WP = (h2 / h1) * 100%

gdzie:

WP – wskaźnik piaskowy [%],

h1 – wysokość zawiesiny i frakcji piaszczystej w szklanym cylindrze [mm],

h2 – wysokość frakcji piaszczystej w szklanym cylindrze [mm].

Schemat odczytu parametrów (h1 i h2) w procesie wyznaczania wskaźnika piaskowego: