Wskaźnik zagęszczenia

Wskaźnik zagęszczenia (Is) jest stosunkiem gęstości objętościowej szkieletu gruntowego w badanej warstwie gruntu (ρd) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego (ρds) ustalonej w badaniu metodą Proctora

Wskaźnik zagęszczenia określa się wzorem:

gdzie:

Is – wskaźnik zagęszczenia,

ρd – gęstość objętościowa szkieletu gruntowego w badanej warstwie gruntu [g/cm3],

gdzie:

ρd – gęstość objętościowa szkieletu gruntowego [g/cm-3],

ms – masa próbki gruntu wysuszonej w temperaturze 105-110 oC [g],

V – objętość próbki gruntu przed wysuszeniem [cm3],

ρ – gęstość objętościowa gruntu [g/cm-3],

w – wilgotność gruntu [%].

gdzie:

ρ – gęstość objętościowa gruntu, [g/cm3],

m – masa próbki gruntu [g],

V – całkowita objętość próbki [cm3], zmierzona w pierścieniu lub cylindrze.

ρds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego uzyskana z badania metodą Proctora [g/cm3],

Wskaźnik zagęszczenia jest wykorzystywany do badania zagęszczenia gruntów niespoistych nasypowych.